สิ่งที่ควรรู้ก่อนไปทำงานญี่ปุ่น

ในชีวิตการทำงานไม่ได้บอกเอาว่า เราจะต้องทำงานอยู่ที่ประเทศไทยอย่าเดียวเท่านั้น เพราะความรู้ความสามารถที่เรามี สามารถเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้ จะไปทำงานที่ต่างประเทศก็ได้ แต่การไปทำงานยังต่างประเทศผ่านทางบริษัทจัดหางาน หรือว่าเดินทางด้วยตัวเอง จะต้องมีรายละเอียดมากขึ้น แตกต่างจากการทำงานในประเทศ หากทำไม่ถูกขั้นตอนไม่ถูกระเบียบ ก็อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายได้ ฉะนั้นหากต้องการจะไปทำงานที่ญี่ปุ่นหรือประเทศอะไรก็ตาม จะต้องมีการเตรียมพร้อมทุกอย่าง ลองมาดูว่า หากเราต้องการอยากจะไปทำงานที่ญี่ปุ่นนั้น มีวิธีไหนบ้าง ที่เป็นการเดินทางไปทำงานแบบที่ถูกกฎหมาย 1. บริษัทจัดหางานจัดส่งไป ต้องเลือก บริษัทจัดหางานญี่ปุ่น ที่ถูกกฎหมายเท่านั้น เพราะเดี๋ยวนี้มีหลายบริษัทเหมือนกัน ที่มาในรูปแบบของการแอบแฝง เพื่อที่จะหวังเงินจากคนที่ต้องการจะไปทำงานที่ญี่ปุ่น…